Kliknięcia serwisu :   Wtorek, 20 PaĽdziernika, 2020 roku.  Do końca roku zostało 73 dni.  Imieniny obchodz±:  Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1583 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Dziennik Internautów

Dziennik Internautów - internet w ĹĽyciu i biznesie

KanaĹ‚ gĹ‚ówny DI


9 na 10 konsumentów obawia siÄ™ o swoje dane osobowe przekazywane firmom i instytucjom. Najmniej ufamy mediom spoĹ‚ecznoĹ›ciowym

Banki, sĹ‚uĹĽba zdrowia i urzÄ™dy oraz instytucje paĹ„stwowe to branĹĽe, które zdaniem konsumentów najlepiej chroniÄ… nasze dane osobowe. Najmniej w tym obszarze ufamy mediom spoĹ‚ecznoĹ›ciowym, dostawcom kryptowalut oraz producentom inteligentnych urzÄ…dzeĹ„ – wynika z globalnego badania Customer Experience (DoĹ›wiadczenia Klienta) dot. ochrony danych osobowych.


(Fri, 16 Oct 2020 15:46:00 +0200)

Od 100 zł za dostęp do zhackowanej sieci

Na hakerskich forach pojawia siÄ™ coraz wiÄ™cej ofert sprzedaĹĽy dostÄ™pu do zinfiltrowanych przez cyberprzestÄ™pców sieci. DziÄ™ki tego typu usĹ‚ugom takĹĽe przestÄ™pcy z gorzej rozwiniÄ™tym zapleczem technicznym mogÄ… dokonać skutecznego ataku przeciw wybranej organizacji.


(Fri, 16 Oct 2020 14:36:00 +0200)

5G powiÄ™kszy Ĺ›wiatowe PKB o 8 trylionów USD do 2030 roku

WedĹ‚ug nowego badania "5G Business Readiness Report", poĹ›wiÄ™conego adaptacji sieci nowej generacji wĹ›ród przedsiÄ™biorstw z róĹĽnych sektorów gospodarki na caĹ‚ym Ĺ›wiecie, przemysĹ‚ wykorzystujÄ…cy 5G ma potencjaĹ‚ na wypracowanie do 2030 roku 8 trylionów USD na rzecz Ĺ›wiatowej gospodarki.


(Fri, 16 Oct 2020 14:07:00 +0200)

Polska unikatowa technologia pomoĹĽe walczyć z COVID-19. NanoGroup i Marion pracujÄ… nad pierwszÄ… w Europie maseczkÄ… biobójczÄ…

Firma NanoSanguis S.A. opracowaĹ‚a innowacyjnÄ… technologiÄ™ maseczek ochronnych o wĹ‚aĹ›ciwoĹ›ciach biobójczych. ZostaĹ‚y one wyposaĹĽone w powĹ‚okÄ™ biobójczÄ…, aby zwiÄ™kszyć - w porównaniu z tradycyjnymi maseczkami - ochronÄ™ przed zakaĹĽeniem wirusem SARS-CoV-2 wywoĹ‚ujÄ…cym chorobÄ™ COVID-19


(Fri, 16 Oct 2020 12:06:00 +0200)

Drukowanie 3D, innowacje i łańcuch dostaw ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Badanie do raportu HP Digital Manufacturing, w którym udziaĹ‚ wzięło tysiÄ…ce menadĹĽerów z branĹĽy produkcyjnej potwierdza, ĹĽe firmy coraz częściej inwestujÄ… w zaawansowane rozwiÄ…zania do druku 3D, które zapewniajÄ… szybkość i elastyczność niezbÄ™dnÄ… do rozwoju ich dziaĹ‚alnoĹ›ci i stajÄ… siÄ™ bardziej odporne w stale zmieniajÄ…cym siÄ™ Ĺ›rodowisku.


(Fri, 16 Oct 2020 11:27:00 +0200)

Polskie firmy powyżej światowej średniej w dobrych cyberpraktykach

Dla ponad poĹ‚owy (61%) polskich firm minimalizowanie ryzyka cyberataku to priorytet zespoĹ‚ów IT – wynika z badania firmy Sophos. Pod wzglÄ™dem zastosowania dobrych praktyk zwiÄ…zanych z aktualizacjami i kontrolÄ… dostÄ™pu rodzime przedsiÄ™biorstwa notujÄ… wyniki powyĹĽej Ĺ›wiatowej Ĺ›redniej. Co ciekawe, jedynie 9% jako najwaĹĽniejszy problem w zapewnianiu ochrony infrastruktury IT wskazuje znalezienie wykwalifikowanych specjalistów ds. cyberbezpieczeĹ„stwa. Na Ĺ›wiecie odsetek ten wynosi aĹĽ 27%.


(Fri, 16 Oct 2020 11:14:00 +0200)

Czy przedsiębiorcy zapłacą za błędy ZUS?

ZUS chce w ciÄ…gu najbliĹĽszych trzech lat powoĹ‚ać wirtualne biuro rachunkowe i przygotowywać dokumenty, które przedsiÄ™biorca bÄ™dzie musiaĹ‚ tylko ostatecznie zatwierdzić. Jednak to pĹ‚atnik skĹ‚adek poniesie odpowiedzialność za ewentualne bĹ‚Ä™dy. Zdaniem ekspertów firmy inFakt w niektórych przypadkach bÄ™dzie bezpieczniej samemu przygotować deklaracje od A do Z niĹĽ weryfikować, czy nie ma bĹ‚Ä™du w dokumentach przesĹ‚anych przez ZUS.


(Wed, 14 Oct 2020 17:31:02 +0200)

Pierwsza w Polsce stacja ładowania na słupie oświetleniowym

Energa z Grupy ORLEN rozpoczyna pilotaĹĽowy projekt wykorzystania oĹ›wietlenia ulicznego jako stacji Ĺ‚adowania. To innowacyjne rozwiÄ…zanie pozwoli Ĺ‚adować auta elektryczne, hulajnogi czy rowery ze stacji zainstalowanej bezpoĹ›rednio na sĹ‚upie oĹ›wietleniowym. Pierwsza stacja rozpoczęła dziaĹ‚anie dziÄ™ki wspóĹ‚pracy z Portem Gdynia, dwie kolejne powstanÄ… w innych częściach miasta.


(Wed, 14 Oct 2020 15:19:22 +0200)

Ranking Sklepów Internetowych 2020 wedĹ‚ug Opineo

Ponad dwa miliony gĹ‚osów oddanych przez klientów i 148 wyróĹĽnionych sklepów. W porównaniu do ubiegĹ‚ego roku doszĹ‚o do zmiany na podium. ZwyciÄ™zca rankingu zdobyĹ‚ ponad 90 tys. opinii.


(Wed, 14 Oct 2020 15:10:51 +0200)

27 proc. pracowników rozwaĹĽa zmianÄ™ miejsca pracy na takie, które jest lepiej przygotowane do pracy zdalnej

Pracownicy oczekujÄ… od swoich firmy zmiany podejĹ›cia do stylu pracy i stworzenia Ĺ›rodowiska, które bÄ™dzie dostosowane do wymogów nowej rzeczywistoĹ›ci i umoĹĽliwi sprawnÄ… pracÄ™ zdalnÄ…. Brak takich dziaĹ‚aĹ„ moĹĽe okazać siÄ™ jednym z czynników decydujÄ…cych o chÄ™ci zmiany pracodawcy. Problem dotyczy w wiÄ™kszoĹ›ci firm z sektora MĹšP.


(Wed, 14 Oct 2020 14:50:00 +0200)

Raport Wyser: Ile zarabia dyrektor finansowy i jak się zmieniła jego rola

Dyrektor finansowy zarabia od 18 tys. zł do nawet 60 tys. zł. Na tym stanowisku, jako jednym z niewielu zarządczych w firmach, dokonała się w ostatnich latach ogromna zmiana.


(Wed, 14 Oct 2020 14:45:00 +0200)

Do oszczędzania motywują nas konkretne cele, a nie problemy finansowe

Co piąty z nas nie oszczędza. Polacy zapytani o to, co jest dla nich skuteczną motywacją do oszczędzania, przede wszystkim wskazują na perspektywę osiągnięcia określonego celu, np. zakupu auta – wynika z badania przeprowadzonego przez Panel Ariadna dla ikalkulator.pl. Najmniej zachęca nas do odkładania pieniędzy chęć zmiany sytuacji zawodowej, np. założenia własnego biznesu, a także problemy finansowe swoje lub rodziny.


(Wed, 14 Oct 2020 13:50:00 +0200)

Amazon w Polsce tworzy dodatkowe 10 tys. sezonowych stanowisk pracy na okres przedświąteczny

Amazon ogĹ‚osiĹ‚ dziĹ›, ĹĽe stworzyĹ‚ 2 tys. nowych miejsc pracy w Polsce w 2020 roku, zwiÄ™kszajÄ…c Ĺ‚Ä…cznÄ… liczbÄ™ staĹ‚ych pracowników do 18 tys. Firma rozpoczęła równieĹĽ rekrutacjÄ™ na ponad 10 tys. stanowisk sezonowych w centrach logistycznych na okres przedĹ›wiÄ…teczny.


(Wed, 14 Oct 2020 10:07:00 +0200)

Kupujesz na Facebooku? Nie daj się oszukać!

Sprzedawcy coraz częściej wystawiajÄ… ogĹ‚oszenia na Facebooku, korzystajÄ…c z Marketplace, gdzie w prosty sposób mogÄ… sprzedać dany produkt. WykorzystujÄ… to  oszuĹ›ci, którzy w tym miejscu sÄ… caĹ‚kowicie bezkarni.


(Wed, 14 Oct 2020 09:50:00 +0200)

PĹ‚atnoĹ›ci online wypierajÄ… przelewy i gotówkÄ™. Co to oznacza dla sprzedawców i kupujÄ…cych?

WystarczyĹ‚y trzy lata, by liczba zakupów w sklepach Shoper opĹ‚acanych kartÄ…, BLIK-iem i innymi szybkimi pĹ‚atnoĹ›ciami online wzrosĹ‚a niemal dwukrotnie. Systemy pĹ‚atnicze dekadÄ™ temu traktowane byĹ‚y jako ciekawostka, w 2017 roku odpowiadaĹ‚y za 38 proc. transakcji, a rok temu juĹĽ za poĹ‚owÄ™. Obecnie tÄ… metodÄ… pĹ‚acimy za 62 proc. zamówieĹ„ w sieci. Co to oznacza dla sprzedawców i kupujÄ…cych?


(Tue, 13 Oct 2020 18:15:15 +0200)

8 na 10 polskich firm przyspiesza cyfrowÄ… transformacjÄ™

Polskie organizacje sÄ… coraz mocniej zdigitalizowane. AĹĽ 81% priorytetyzuje cyfrowÄ… transformacjÄ™ wynika z 3 edycji badania Digital Transformation Index.


(Tue, 13 Oct 2020 17:20:05 +0200)

O Polaku, którego kalkulacje uratowaĹ‚y TeslÄ™

To jego mistrzowska kalkulacja uratowaĹ‚a Tesla Model S, a szybkie decyzje umoĹĽliwiĹ‚y prezentacjÄ™ nowego modelu miĹ‚oĹ›nikom marki w zaplanowanym pierwotnie terminie. Efekty jego niekonwencjonalnego dziaĹ‚ania zyskaĹ‚y ogromne uznanie Elona Muska oraz jego bliskich wspóĹ‚pracowników. Kiedy jeden z nich postanowiĹ‚ odejść z Tesli i zaĹ‚oĹĽyć najwiÄ™kszÄ… w Europie fabrykÄ™ litowo-jonowych baterii – to wĹ‚aĹ›nie do niego zgĹ‚osiĹ‚ siÄ™ z propozycjÄ… wspóĹ‚pracy.


(Tue, 13 Oct 2020 16:33:00 +0200)

Praca zdalna - Ĺ›ledzić pracowników, czy im ufać?

Pracodawcy i dziaĹ‚y HR majÄ… problem z monitorowaniem pracy zdalnej. Niektórzy rozbudowujÄ… formy kontroli, a tymczasem, zdaniem ekspertów, COVID-19 wymusza przejĹ›cie z modelu nadzoru na model zadaniowy. WaĹĽne jest dbanie o zaangaĹĽowanie pracownika, nie Ĺ›ledzenie kaĹĽdego jego ruchu, a nadmierna kontrola moĹĽe przynieść niepoĹĽÄ…dane efekty - ocenia serwis Prawo.pl.


(Tue, 13 Oct 2020 15:41:00 +0200)

Poczta Polska zapowiada rozbudowÄ™ sieci do 2 tys. zewnÄ™trznych automatów do 2022 r.

Operator pocztowy reaguje w ten sposób na dynamicznie rozwijajÄ…cy siÄ™ w Polsce rynek zamówieĹ„ internetowych i oczekiwania klientów. Docelowo Poczta Polska bÄ™dzie mieć ponad 20 tys. punktów odbioru przesyĹ‚ek w sieci click & collect w 2022 roku.


(Tue, 13 Oct 2020 14:30:00 +0200)

NaleĹĽy skoĹ„czyć z papierem przy zawieraniu umów o pracÄ™

Federacja PrzedsiÄ™biorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) wskazujÄ…, ĹĽe konieczne jest skorygowanie przepisów w celu zapewnienia realnej moĹĽliwoĹ›ci zdalnego zawierania umów o pracÄ™. Obecnie Prawo pracy i ubezpieczeĹ„ spoĹ‚ecznych nie nadÄ…ĹĽa za rozwojem technologii.


(Tue, 13 Oct 2020 13:01:00 +0200)

Czym róĹĽni siÄ™ hybrydowa chmura od Ĺ›rodowiska wielochmurowego?

Wraz ze wzrostem zakresu i popularności przetwarzania w chmurze zmieniają się też sposoby, w jakie firmy wykorzystują chmurę do zaspokajania swoich potrzeb.


(Tue, 13 Oct 2020 12:54:00 +0200)

Za 10 lat handel będzie szybszy, wyrośnie poza aglomeracjami i dostosuje się do demografii

Oferta zakupowa do 2030 roku dostosuje siÄ™ do zmieniajÄ…cej siÄ™ struktury demograficznej mieszkaĹ„ców Polski. Rynek zdominujÄ… miejsca oferujÄ…ce szybkie, codzienne zakupy blisko miejsca zamieszkania. Natomiast rozwój e-commerce i nowych technologii pozwoli wykorzystać dane o preferencjach konsumenta takĹĽe na zakupach stacjonarnych – wynika z prognoz CBRE.


(Tue, 13 Oct 2020 11:47:00 +0200)

Ĺ»ywienie psów - jak wybierać karmy suche i przysmaki

PodstawowÄ… kwestiÄ… dla kaĹĽdego opiekuna psa jest jego ĹĽywienie – dobrze zbilansowane posiĹ‚ki sÄ… niezbÄ™dne, by przez dĹ‚ugie lata zwierzak cieszyĹ‚ siÄ™ zdrowiem i dobrÄ… kondycjÄ…. DuĹĽy wybór gotowych karm dla psów powoduje, ĹĽe moĹĽna caĹ‚kowicie zrezygnować z samodzielnego przygotowywania poĹĽywienia dla czworonoga. UzupeĹ‚nieniem diety stanÄ… siÄ™ przysmaki, które przydadzÄ… siÄ™ przede wszystkim podczas szkolenia.


(Tue, 13 Oct 2020 10:56:00 +0200)

Materace sprężynowe - co charakteryzuje ten rodzaj materacy? Zapytaliśmy eksperta z Hilding Anders (reklama)

Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że za nasze dobre samopoczucie w dużej mierze odpowiada jakość naszego snu. Gwarancją przespanej nocy i odpowiedniego odpoczynku jest trafnie dobrany materac. Na rynku znajdziemy materace piankowe oraz sprężynowe. Dlaczego warto wybrać te drugie, przeczytasz w artykule poniżej.


(Tue, 13 Oct 2020 10:48:00 +0200)

Jak banki naliczajÄ… odsetki od oferowanych produktów?

Za udzielanie kredytów banki pobierajÄ… wynagrodzenie choćby w postaci odsetek. Od czego zaleĹĽy ich wysokość? Jak Ĺ‚atwo sprawdzić, który bank przygotowaĹ‚ najkorzystniejszÄ… ofertÄ™ dla klientów? Sprawdzamy, jak wybrać tani kredyt.


(Mon, 12 Oct 2020 16:43:00 +0200)

Serwer wspóĹ‚dzielony, VPS czy dedykowany?

JeĹ›li potrzebujesz usĹ‚ugi hostingowej, to musisz wybrać jedno z kilku rozwiÄ…zaĹ„. Od decyzji zaleĹĽeć bÄ™dzie, czy uzyskasz wystarczajÄ…ce zasoby do tego, ĹĽeby twoje strony mogĹ‚y bez problemów dziaĹ‚ać. Do wyboru masz serwer wspóĹ‚dzielony, VPS i dedykowany. Które z tych rozwiÄ…zaĹ„ bÄ™dzie najlepsze?


(Sat, 10 Oct 2020 11:08:00 +0200)

JakÄ… lodówkÄ™ wybrać?

Lodówka to urzÄ…dzenie, które musi znaleźć siÄ™ w kaĹĽdym domu. Dobrze, jeĹ›li jest ona odpowiednio dopasowana do naszych codziennych potrzeb. Na co powinniĹ›my zwrócić uwagÄ™, kupujÄ…c nowÄ… lodówkÄ™? Jak wybrać energooszczÄ™dne urzÄ…dzenie?


(Fri, 09 Oct 2020 14:16:00 +0200)

Nowoczesne systemy ERP Polkas i ich funkcjonalność

Systemy ERP to zaawansowane pod wzglÄ™dem technologicznym narzÄ™dzia informatyczne dla biznesu, których gĹ‚ównÄ… rolÄ… jest usprawnianie zarzÄ…dzania zasobami caĹ‚ego przedsiÄ™biorstwa. Jedno, rozbudowane i wysokofunkcjonalne oprogramowanie jest w stanie koordynować pracÄ™ wszystkich firmowych dziaĹ‚ów oraz optymalizować wykonywanie dziaĹ‚aĹ„ na róĹĽnych obszarach. Jego wdroĹĽenie w firmie pozwala na bardziej efektywne oraz zgodne z duchem czasu wykorzystanie peĹ‚ni jej moĹĽliwoĹ›ci biznesowych.


(Thu, 08 Oct 2020 13:24:34 +0200)

Zalety posiadania drabinki gimnastycznej w domu

Coraz wiÄ™cej osób decyduje siÄ™ na zamontowanie drabinki gimnastycznej w swoim domu. Poszczególne modele sÄ… bardo Ĺ‚atwo dostÄ™pne, a przy tym moĹĽna je nabyć w niezwykle atrakcyjnych cenach. Ponadto takie drabinki do przede wszystkim Ĺ›wietne urozmaicenie codziennych ćwiczeĹ„. PosiadajÄ… one wiele zalet i moĹĽna je wykorzystać naprawdÄ™ na wiele sposobów.


(Wed, 07 Oct 2020 11:03:10 +0200)

Odszkodowanie za śmierć rodzica, czyli prawo dzieci do wynagrodzenie krzywdy

Dzieci, które utraciĹ‚y swoich rodziców w wyniku wypadku drogowego lub w innym zdarzeniu zawinionym dziaĹ‚aniem osoby trzeciej, mogÄ… ubiegać siÄ™ od sprawcy zdarzenia o pokrycie poniesionych strat w wyniku doznanej szkody. Odszkodowanie za Ĺ›mierć rodzica, a prawidĹ‚owo nazywajÄ…c zadośćuczynienie za Ĺ›mierć osoby bliskiej (ojca, matki) to jednorazowe Ĺ›wiadczenie pieniężne, które wypĹ‚acane jest przez podmiot lub osobÄ™ odpowiedzialnÄ… za zdarzenie skutkujÄ…ce Ĺ›mierciÄ… lub teĹĽ ich ubezpieczycieli.


(Mon, 05 Oct 2020 06:51:00 +0200)

ostatni import : 20/10/2020 - 11:18

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 3.237.186.116
© Domena : ec2-3-237-186-116.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2020 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006